Arbis

Out n loud är Helsingfors Arbis manskör och är öppen för alla kursintresserade. Arbis erbjuder kören utrymmen och resurser för repetition.

Stiftelsen Tre Smeder

Stiftelsen Tre Smeders ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet genom att bevilja understöd för verksamhet inom kultur, idrott, och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet.

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland.