Arbis

Out n loud är Helsingfors Arbis manskör och är öppen för alla kursintresserade. Arbis erbjuder kören utrymmen och resurser för repetition.

Stiftelsen Tre Smeder

Stiftelsen Tre Smeders ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet genom att bevilja understöd för verksamhet inom kultur, idrott, och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet.

 

Konstsamfundet

Konstsamfundet är en allmännyttig förening som stöder yrkesutbildning på svenska samt delar ut stipendier och understöd för bl.a. allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning samt film.

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland.

 

Medlemskap

 

Legato Finlands svenska sång- och musikförbund