Jag skulle vilja ansluta mig till kören. Vad skall jag göra? Kan jag bli medlem fastän jag saknar erfarenhet av att sjunga i kör?
Nya korister är mycket välkomna. Vi övar varje måndag på Arbis.

Finns det någon övre eller undre åldersgräns?
Alla åldrar är representerade i vår kör, från studerande till pensionärer. 

Finns det några krav på utseendet?
Vi är en kör, inte en modellagentur.

Hurudan repertoar har ni?
Vår repertoar är en kombination av romantik och humor. Den består av gayhits, urban nutidsmusik och av körens egen produktion.

Jag är hetero. Får jag komma med i kören?
Om du inte är rädd för att bli stämplad så är du välkommen.

Hur många är ni?
Vi är ca 30.

Hur många av er är singlar?
Det klarna bäst om du kommer med.

Är Out 'n loud faktiskt en tvåspråkig kör?
Javisst, vi sjunger på finska och svenska, någon gång också på engelska. Föreningen bakom kören Helsingfors gaykör Out 'n loud rf – Helsingin gaykuoro Out 'n loud ry är tvåspråkig.

Jag skulle vilja beställa kören till min fest. Hur ska jag gå till väga?
Vi älskar att uppträda. Berätta för oss: när och var.

Jag skulle vilja intervjua er för min tidning. Finns det ännu någon övning då ingen annan redaktör är på kommande?
Det är sant att vi är intressanta. Skicka oss t ex e-post så försöker vi finna ett lämpligt tillfälle.

Jag vill gärna stöda kören ekonomiskt. Hur ska jag gå till väga?
Helsingfors gaykör Out 'n loud rf kan enligt stadgarna ta emot donationer. Du kan även bli en stödmedlem. Ta kontakt.